2010 GDP of Guangdong Cities
2011-03-18 [ Print ] [ Close ]

Three Economic Rings' GDP in 2010 (Guangzhou-Foshan-Zhaoqing,Shenzhen-Dongguan-Huizhou,Zhongshan-Zhuhai-Jiangmen)

 Rank    City    2010 GDP (billion RMB)           Year on Year Growth (%)
  Guangzhou  1060.45     13.0 
 Foshan   565.10      14.0 
 Zhaoqing      106.59     17.1
       
 4 Shenzhen   950.00    12.0 
 5 Dongguan   424.60   10.3 
 6 Huizhou   173.00     18.0 
       
 7 Zhongshan  182.60   13.5
 8 Jiangmen  155.00  14.3 
 9 Zhuhai   120.26    12.8 

 

East Guangdong's GDP in 2010      

  Rank   City     2010 GDP (billion RMB)  Year on Year Growth (%) 
 1 Shantou 120.33   13.7 
 2 Jieyang  81.58   16.0 
 3

Chaozhou 

 55.92 14.1 
 4 Shanwei  47.00  

18.1 

                                 

WestGuangdong's GDP in 2010 

  Rank   City     2010 GDP (billion RMB)  Year on Year Growth (%) 
 1

Maoming

149.00  13.2
 2

Zhanjiang

 
140.28  14.2
 3

Yangjiang

 64.18 17.0

 

Mountainous Area's GDP in 2010 

  Rank   City     2010 GDP (billion RMB)  Year on Year Growth (%) 
 1

Qingyuan

111.25  20.8
 2 Shaoguan   68.31

 12.5

 3

Yunfu

39.43  13.8
 4 Meizou  60.30   13.0
 5 Heyuan  47.46  13.1 

 

GDP of Guangdong Province in 2010  

  Rank   Region     2010 GDP (billion RMB)  Year on Year Growth (%) 
 1 PRD 3738.82 12.0
 2 West Guangdong 353.48 

14.2

 3 East Guangdong 324.14 14.9
 4 Mountainous Area  327.94   14.6

   

- -